Polityka Prywatności - SAFM

1. Definicje

Autor -  właściciel oprogramowania Security Assistant For Mobile, dalej PREBYTES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Leżajsku, adres siedziby: ul. Sandomierska  6, 37-300 Leżajsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000731964, o numerze NIP: 8161706689, REGON: 380233646.

Program - oprogramowanie Security Assistant For Mobile.

Użytkownik - korzystający z Programu, osoba prawna lub fizyczna, która pobrała i zainstalowała Program na urządzeniu mobilnym Android z Google Play Store lub Huawei AppGallery.

Urządzenie mobilne - przenośne urządzenia elektroniczne, korzystające z systemu operacyjnego Android, dalej zwane jako Urządzenie.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Program NIE ZBIERA i NIE PRZESYŁA danych personalnych korzystającego z Programu, w szczególności nazwisk, adresów, lokalizacji, danych kontaktowych ani zdjęć.

Poprawne działanie Programu jest uzależnione od możliwości pobierania danych przez Internet z serwerów PREBYTES. Podczas pobierania danych z serwerów PREBYTES (np. sygnatur detekcji złośliwego oprogramowania), wysyłane są informacje o identyfikatorze urządzenia, producencie, wynikach ostatniego skanowania, dane techniczne urządzenia oraz opcjonalne dane udostępnione w ochronie Cloud. Dane są zbierane tylko dla wewnętrznych potrzeb PREBYTES w celu doskonalenia produktów i ulepszaniu działania Programu.

3. Przetwarzanie informacji o urządzaniu

Przetwarzanie informacji o urządzeniu lub z urządzenia przez Autora jest niezbędne do prawidłowego działania Programu oraz do realizacji Umowy Licencyjnej Programu (Ogólne Warunki Korzystania) z Użytkownikiem końcowym, która obejmuje korzystanie z Programu.

Po zaznaczeniu przez Użytkownika opcji dodatkowej ochrony “Cloud”, Program będzie gromadził i przesyłał informacje o urządzeniu takie jak; wersja i ustawienia systemu operacyjnego, dane dotyczące specyfikacji technicznej urządzenia, informacje o zainstalowanych aplikacjach w systemie urządzenia, informacji o kondycji baterii i stanie sensorów urządzenia, zanonimizowanych skrótów nazw plików oraz ich zawartości. Poprzez zaznaczenie opcji dodatkowej ochrony “Cloud”, Użytkownik udziela Autorowi wszelkich praw do danych przesłanych przez Program, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do nieograniczonego w czasie ich przechowywania, modyfikowania, tworzenia innych informacji, programów i usług na ich podstawie.

4. Bezpieczeństwo przetwarzanych informacji

Autor stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Program komunikuje się szyfrowanym połączeniem z API służącym do wymiany informacji; pobieranie sygnatur malware, przesyłania informacji o urządzeniu lub z urządzenia w celu zapewnienia aktualności bazy danych oraz zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa urządzenia przed zagrożeniami złośliwego oprogramowania.

5. Zgody i zezwolenia

Program samoczynnie nie ingeruje w zmianę ustawień urządzenia, Użytkownik dobrowolnie zarządza zgodami, uprawnieniami oraz zezwoleniami na swoim urządzeniu.
Użytkownik dobrowolnie decyduje o usunięciu wykrytego zagrożenia przez Program.
W przypadku braku zgodny z niniejsza Polityką Prywatności niezwłocznie odinstaluj Program.
Autor zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowszej wersji na tej stronie.

6. Kontakt

W przypadku pytań odnośnie niniejszej polityki prosimy o kontakt.

PREBYTES sp. z o.o. sp. k.
Sandomierska 6, 37-300 Leżajsk, Polska
hello@prebytes.com
https://www.prebytes.com/pl/firma/kontakt

Contact us

Need a quote.

Strona prebytes.com wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

OK