PREBYTES usługa - SIRT News

Anti-Malware

Case study

Cyberprzestępcy obierając sobie za cel ataków przedsiębiorstwa przemysłowe kierują się głównie chęcią szybkiego zysku. W rzeczywistości to pracownicy, który stanowią najsłabsze ogniwo w systemie cyberbezpieczeństwa nieświadomie umożliwiają przedostanie się złośliwego oprogramowania do wewnątrz organizacji i powodują zainfekowanie infrastruktury IT. Poniżej opisaliśmy szczegóły wdrożenia naszego rozwiązania Anti-Malware, który ma zadanie wykrywać i powiadamiać o atakach złośliwego oprogramowania wymierzonych w naszego Klienta - potentata branży produkcyjnej.

Wyzwanie

Niejednokrotnie hakerzy wnikliwie analizują wybrany obiekt w oparciu o rekonesans z dużym wyprzedzeniem. To pozwala im precyzyjne dopasować i określić sposób dokonania ataku. Skutecznie przeprowadzone ataki złośliwego oprogramowania umożliwiają cyberprzestępcom uzyskanie dostępu do istotnych zasobów w firmie, a następnie powodują zaszyfrowanie danych czy urządzeń kontrolujących procesy przemysłowe w celu zażądania okupu za ich odszyfrowanie. Zakłócenie ciągłości biznesowej wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa oraz podmiotów z którymi ono współpracuje. Firma produkcyjna nie może sobie pozwolić na przestoje w produkcji z uwagi na straty z tytułu niewyprodukowanych wyrobów czy ogromne koszty finansowe w przypadku niedotrzymania warunków umów oraz harmonogramu zamówień z podwykonawcami. Nasz Klient mimo posiadania własnego zespołu ds. bezpieczeństwa infrastruktury IT, potrzebował systemu, który pomoże mu kompleksowo neutralizować ataki złośliwego oprogramowania (malware) ukierunkowane na jego organizację.

Rozwiązanie

Wdrożenie rozwiązania Anti-Malware w firmie produkcyjnej przyniosło pozytywne rezultaty. Dzięki Anti-Malware nasz Klient otrzymał narzędzie, które na bieżąco informuje o planowanych i trwających atakach cyberprzestępców. Organizacja była w stanie szybko zareagować w przypadku zidentyfikowania przez nas niepokojących symptomów ataku hakerskiego, co pozwoliło skrócić czas trwania incydentu do minimum, jednocześnie zapobiegając ogromnym stratom finansowym.

Anti-malware zapewnia ochronę i zabezpiecza zasoby firmy przed atakami złośliwego oprogramowania, równolegle dbając o jej ciągłość operacyjną, co jest kluczową wartością dla Klienta. Ponadto stanowi skuteczne wsparcie dla przedsiębiorstwa w obliczu incydentów bezpieczeństwa.

Zastosowanie w innych branżach: