PREBYTES usługa - Anti-Malware

Anti-Malware

Identyfikowanie i powiadamianie o zagrożeniach malware

Anti-Malware pozwala wykrywać i powiadamiać o atakach złośliwego oprogramowania.

W ramach Anti-Malware wykorzystujemy zautomatyzowane procesy, które monitorują cyberprzestrzeń pod kątem identyfikowania złośliwego oprogramowania. Opierają się one o naszą bazę zidentyfikowanych zagrożeń i wiedzę naszych ekspertów obsługujących incydenty. Koncentrujemy się na zagrożeniach skierowanych przeciwko użytkownikom konkretnych usług.

Monitoring Anti-Malware to:

wykrywanie zagrożeń malware
monitorowanie aktywnych ataków malware
podstawowa analiza malware wykrytego przez PREBYTES
powiadamianie o wykrytych zagrożeniach
powiadamianie o istotnych zmianach dotyczących monitorowanych ataków malware
dostęp do systemu zgłoszeń Ticketer
subskrypcja SIRT News zawierająca bieżące informacje o najistotniejszych wektorach ataków malware, spam, phishing,
możliwość zgłaszania incydentów do analizy i obsługi

Jak działa Anti-Malware

Jak działaAnti-Malware
Uruchomienie usługi polega na wskazaniu domeny, w której ochronę chcesz, abyśmy zaangażowali PREBYTES AI oraz PREBYTES SIRT.

Korzyści Anti-Malware

Będziesz na bieżąco informowany o planowanych i trwających atakach cyberprzestępców z użyciem złośliwego oprogramowania na wskazane usługi sieciowe.
Dowiesz się o zidentyfikowanym ataku możliwie szybko, co pozwoli istotnie skrócić czas jego trwania.
Będziesz miał szybki dostęp do specjalistów zespołu PREBYTES SIRT. Nasi eksperci są gotowi do przeprowadzenia kompletnej obsługi incydentu.
Każde złośliwe oprogramowanie może zostać poddane analizie, która dostarczy szczegółowe informacje o zagrożeniu.

Mitygację ataku możesz powierzyć ekspertom PREBYTES SIRT w ramach obsługi incydentu, która zakończy się sporządzeniem profesjonalnego raportu.
cybersecurity - antimalware
Pobierz informacje na temat Anti-Malware
Pobierz
Sprawdź również