PREBYTES usługa - Dark Web Investigation

Dark Web Investigation

Monitorowanie Internetu w poszukiwaniu treści szkodzących organizacji

Dark Web Investigation to usługa monitorowania dostępnych zasobów internetu, które są kojarzone z cyberprzestępczością.

Rozwiązanie Dark Web Investigation umożliwia wyszukiwanie informacji obecnych w darknecie, które dotyczą organizacji lub klientów jej usługi sieciowej. Na bieżąco monitorujemy dostępne w sieci TOR fora przestępcze i czarny rynek, gdzie cyberprzestępcy mogą handlować skradzionymi danymi. W przypadku wykrycia nielegalnej działalności, podejmujemy odpowiednie kroki w celu minimalizacji zagrożenia.

PREBYTES SIRT może również wyszukiwać informacje udostępnione przez organizację w celu wykrycia ich przestępczego wykorzystania (honeytrap) oraz prowadzenia działań zmierzających do ustalenia skali danego ataku.

Dark Web Investigation to:

analizowanie szumu danych zgromadzonych na przestępczych serwerach
poszukiwanie skompromitowanych danych użytkowników usługi sieciowej
poszukiwanie skompromitowanych danych kart klientów banku
informowanie o przestępczych rachunkach bankowych
informowanie o adresach IP skojarzonych z działalnością cyberprzestępczą
powiadamianie o istotnych incydentach w obszarze informacji dostępnych w darknecie
dostęp do systemu zgłoszeń Ticketer
możliwość zgłaszania incydentów w obszarze informacji dostępnych w darknecie

Jak działa
Dark Web Investigation

Jak działa Dark Web Investigation
Uruchomienie usługi polega na zdefiniowaniu informacji, w których ochronę chcesz, abyśmy zaangażowali PREBYTES AI oraz PREBYTES SIRT.

Korzyści Dark Web Investigation

Będziesz na bieżąco informowany o przypadkach napotkania w Internecie informacji, które uznamy za zagrażające cyberbezpieczeństwu Twojej organizacji.
Szybko dowiesz się o skradzionych danych, które cyberprzestępcy mogą użyć w cyberataku na Twoją organizację.
Uchronisz użytkowników Twojej usługi sieciowej przed nieuprawnionym dostępem do ich kont za pomocą skradzionych im danych, np. za pomocą phishingu lub złośliwego oprogramowania.
Będziesz miał szybki dostęp do specjalistów zespołu PREBYTES SIRT. Nasi eksperci są gotowi do przeprowadzenia kompletnej obsługi incydentu.
Każdy wykryty przypadek napotkania poufnych danych może zostać poddany szczegółowej analizie zagrożenia.

Mitygację zagrożenia możesz powierzyć ekspertom PREBYTES SIRT w ramach obsługi incydentu, która może zakończyć się sporządzeniem profesjonalnego raportu.
cybersecurity - dark web investigation
Pobierz informacje na temat Dark Web Investigation
Pobierz
Sprawdź również