PREBYTES usługi - Bankowość

Bankowość

Bezpieczeństwo dostępu do usług bankowych

Zagrożenia w bankowości

Instytucje bankowe są głównym celem cyberataków, dlatego cyberbezpieczeństwo w tym sektorze jest niezwykle ważne. Dynamiczny rozwój sektora bankowego i związana z tym cyfryzacja wielu czynności niosą ze sobą szereg potencjalnych zagrożeń. Najczęściej spotykane z nich to: wyciek wrażliwych danych, kradzież tożsamości oraz nadużycia finansowe. W zasobach banku są przetwarzane i magazynowane liczne poufne dane, zarówno osobowe jak i ekonomiczne. Ich utrata bądź udostępnienie osobom trzecim może wpływać negatywnie na reputację instytucji bankowej, co jest szczególnie niepożądane, jak i również może skutkować różnego rodzaju przestępstwami finansowymi. Banki należą do instytucji zaufania publicznego, stąd dobre imię jest dla nich największą wartością. W związku z tym, banki stale ulepszają swoje rozwiązania oraz wzmacniają działania w zakresie bezpieczeństwa, aby skutecznie zabezpieczać bazy danych i infrastrukturę, a tym samym zapobiegać cyberzagrożeniom.

Phishing danych to jedno z największych zagrożeń występujących w sektorze bankowym. Zjawisko to opiera się na przechwyceniu danych potrzebnych do zalogowania się w systemie bankowości internetowej. Następnie cyberprzestępca będący w posiadaniu tych informacji może je wykorzystać w celu przeprowadzenia operacji przelewu, bez wiedzy właściciela danych. Możliwą w tej sytuacji opcją jest również kradzież tożsamości, w następstwie której haker może zaciągnąć zobowiązania w banku na cudze dane personalne.

Niebezpiecznym zjawiskiem występującym w bankowości internetowej jest także infekcja urządzenia złośliwym oprogramowaniem (malware). Komputer może zostać zainfekowany poprzez wiadomości e-mail, w których cyberprzestępca podszywa się pod placówkę banku i jednocześnie przesyła zawirusowany załącznik bądź link, który przekierowuje klienta do fałszywej strony www. Powyższa metoda jest powszechnie stosowana do instalacji złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika. W ten sposób dane do logowania do bankowości elektronicznej mogą zostać ujawnione, w rezultacie czego, do strony bankowości zalogują się zupełnie obce osoby z innego urządzenia, a nawet kraju, skutkując przykrymi dla użytkownika konsekwencjami. Złośliwe oprogramowanie może także modyfikować parametry operacji, które są przeprowadzane,  np. zmieniając numery rachunków bankowych w trakcie wypełniania formatki wysyłania przelewu.

Skala zagrożeń cyberprzestępczością w sektorze bankowym wciąż rośnie, dlatego trzeba zachować ostrożność oraz stosować wszelkie zasady bezpieczeństwa w trakcie korzystania z usług bankowości internetowej, aby temu przeciwdziałać.

Rozwiązania dla bankowości