PREBYTES usługa - Anti-Phishing

Anti-Phishing

Identyfikowanie i powiadamianie o zagrożeniach phishing

Anti-Phishing pozwala wykrywać i powiadamiać o atakach phishing.

Stworzone i nadzorowane przez nas procesy są zaangażowane w permanentne monitorowanie cyberprzestrzeni pod kątem działań cyberprzestępców. Nasza baza zidentyfikowanych zagrożeń oraz wiedza naszych ekspertów obsługujących incydenty pozwala wykrywać tysiące prób wyłudzeń poufnych informacji, haseł lub danych kart kredytowych za pomocą fałszywych stron internetowych.

W ramach usługi powiadamiamy o zidentyfikowanych przez nas próbach wyłudzenia, które bezpośrednio dotyczą użytkowników wskazanej strony internetowej i jej domeny.

Monitoring Anti-Phishing to:

wykrywanie zagrożeń phishing
monitorowanie aktywnych ataków phishing
wykrywanie ataków typosquatting
monitorowanie ataków typosquatting
monitorowanie certyfikatów SSL
powiadamianie o wykrytych zagrożeniach
powiadamianie o istotnych zmianach dotyczących monitorowanych incydentów phishing i typosquatting
dostęp do systemu zgłoszeń Ticketer
subskrypcja SIRT News zawierająca bieżące informacje o najistotniejszych wektorach ataków phishing, malware, spam
możliwość zgłaszania incydentów do analizy i obsługi

Jak działa Anti-Phishing

Jak działa Anti-Phishing
Uruchomienie usługi polega na wskazaniu domeny usługi, w której ochronę chcesz, abyśmy zaangażowali PREBYTES AI oraz PREBYTES SIRT.

Korzyści Anti-Phishing

Będziesz na bieżąco informowany o planowanych i trwających atakach cyberprzestępców z użyciem phishingu na wskazane usługi sieciowe.
Dowiesz się o zidentyfikowanym ataku możliwie szybko, co pozwoli istotnie skrócić czas jego trwania.
Ochronisz użytkowników strony przed próbami wyłudzenia od nich poufnych informacji, haseł lub danych kart kredytowych.
Dowiesz się o próbach wyłudzenia poufnych danych, w których cyberprzestępcy uwiarygadniają się Twoją marką.
Będziesz miał szybki dostęp do specjalistów zespołu PREBYTES SIRT. Nasi eksperci są gotowi do przeprowadzenia kompletnej obsługi incydentu.
Każdy phishing może zostać poddany analizie, która dostarczy szczegółowe informacje o zagrożeniu.

Mitygację ataku możesz powierzyć ekspertom PREBYTES SIRT w ramach obsługi incydentu, która zakończy się sporządzeniem profesjonalnego raportu.
cybersecurity - anti phishing
Pobierz informacje na temat Anti-Phishingu
Pobierz
Sprawdź również