Analiza zagrożeń

Gotowość zespołu PREBYTES SIRT do przeanalizowania zgłoszonego incydentu bezpieczeństwa

Analiza zagrożeń pozwala zdobyć informacje odnośnie wektora ataków cyberprzestępców.

Czas, który upłynie od wstępnego zidentyfikowania zagrożenia do rozpoczęcia mitygacji ataku ma ogromną wagę. Zależy od tego, ile pochłonie szczegółowa analiza zagrożenia i oszacowanie ryzyka z nim związanego. Dedykowane zasoby analityczne istotnie skracają czas potrzebny do podjęcia szybkiej i zdecydowanej reakcji na incydent.

Mitygację zagrożenia możesz powierzyć ekspertom PREBYTES SIRT w ramach obsługi incydentu, która zakończy się sporządzeniem profesjonalnego raportu.

Uruchomienie usługi polega na zdefiniowaniu informacji, w których ochronę chcesz, abyśmy zaangażowali PREBYTES AI oraz PREBYTES SIRT.

Analiza zagrożeń to:

dedykowane zasoby PREBYTES SIRT do analizy cyberzagrożeń w gwarantowanym czasie reakcji w ramach umowy
monitoring wykrytych zagrożeń i ich analiza
filtrowanie zagrożeń dotyczących ochranianej usługi
szacowanie ryzyka, jakie stanowi zagrożenie dla użytkowników usługi
wsparcie przy szacowaniu skali wykrytego zagrożenia
podstawowa analiza próbki wiadomości e-mail lub złośliwego oprogramowania
podstawowa analiza zawartości przesłanego adresu www
konsultacja w zakresie cyberbezpieczeństwa – 60 minut na miesiąc
dostęp do systemu zgłoszeń Ticketer
szybki dostęp do specjalistów zespołu PREBYTES SIRT
cybersecurity - threat analysis
Pobierz informacje na temat Analizy zagrożeń
Pobierz
Sprawdź również