PREBYTES usługi - Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Ochrona wrażliwych danych

Zagrożenia w branży ubezpieczeń

Postępująca cyfryzacja rynku ubezpieczeniowego, zastępowanie tradycyjnej dokumentacji papierowej cyfrowymi kanałami komunikacji z klientem wiąże się z dodatkowymi benefitami dla zakładów ubezpieczeń, ale jednocześnie z powstaniem nowych potencjalnych zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Główną obawą konsumentów, poza bezpieczeństwem transakcji online, jest możliwość kradzieży tożsamości, czego konsekwencją może być wykorzystanie uzyskanych danych w celach przestępczych (np. wyłudzenie kredytu). Rynek ubezpieczeniowy z racji, że operuje dużą ilością wrażliwych danych osobowych, jest mocno narażony na ataki cyberprzestępców. Nie brakuje też sposobów uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta klienta. Ułatwia je niewielka świadomość klientów w obszarze zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii oraz niski poziom znajomości zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z elektronicznych kanałów dostępu do usług.

Ubezpieczyciele są świadomi, jakie ryzyko niesie wyciek danych i związane z tym szkody, o czym świadczy choćby fakt, że wielu z nich posiada w swoim portfelu produktów ubezpieczenia cybernetyczne. Ta świadomość sprawia, że szczegółowo analizują własne potrzeby w zakresie cyberochrony.

Rozwiązania dla ubezpieczeń