PREBYTES usługa - DP Smart

DP Smart

Silne uwierzytelnianie użytkownika za pomocą cyfrowego odcisku urządzenia

DP Smart jest oprogramowaniem, które służy do identyfikacji sprzętowej użytkownika korzystającego z usług online.

To rozwiązanie jest przeznaczone dla każdej organizacji posiadającej usługi online, np. bankowość internetowa, portale aukcyjne, e-sklepy. DP Smart bazując na cechach urządzenia, sytemu operacyjnego, przeglądarki, sieci, lokalizacji, szybkości działania, sposobu korzystania z urządzenia przez użytkownika i innych cech, tworzy cyfrowy odcisk urządzenia (DFP - Digital FingerPrint). DP Smart wykrywa różnice pomiędzy sprzętem używanym w przeszłości a wykorzystywanym obecnie, a także interakcję odbiorcy ze stroną internetową.

Zestaw cech urządzenia zagregowanych przez DP Smart sprawia, że zmiana jednego elementu urządzenia (np. aktualizacja systemu/przeglądarki, instalacja oprogramowania) nie dyskredytuje urządzenia, a pomaga wykrywać nadużycia, anomalie oraz niecodzienne działania dla danego urządzenia.

Korzyści DP Smart

Zyskasz dodatkowe silne uwierzytelnienie użytkownika (SCA - Strong Customer Authentication) oparte o unikatowy odcisk urządzenia.
Pierwszy dowiesz się i wykryjesz podejrzane zachowania użytkowników oraz nietypowe działania dla danego urządzenia.
Ograniczysz straty finansowe spowodowane oszustwami internetowymi.
Ochronisz się przed atakami cyberprzestępców oraz nadużyciami finansowymi.
Ograniczysz czas przeznaczony na obsługę incydentów.
Zminimalizujesz koszty poprzez rezygnację z kodów SMS, stosowanych jako metodę autoryzacji transakcji.

Jak działa DP Smart

Jak działa DP Smart
Usługa jest dostarczana jako samodzielny moduł do integracji ze stroną internetową. Do uruchomienia działania DPSmart wymagane jest jedynie dodanie linii kodu JavaScript do chronionej strony.
cybersecurity - dpsmart
Pobierz informacje na temat DP Smart
Pobierz
Sprawdź również