PREBYTES usługa - Anti-Phishing

Anti-Phishing

Case study

Powszechne w branży energetycznej ataki phishing, w których cyberprzestępcy posługują się brandem największych dostawców energii, skłoniły jednego z czołowych operatorów systemu dystrybucyjnego do podjęcia zdecydowanych kroków w kierunku ochrony swoich klientów i swojego brandu. Dowiedz się, co zyskał, korzystając z naszego rozwiązania Anti-Phishing.

Wyzwanie

Phishing jest bardzo częstym ze względu na prostotę atakiem cybernetycznym i niestety, w wielu przypadkach skutecznym. Oszuści podszywają się pod różne instytucje, wykorzystując w tym celu fałszywe strony internetowe. Im większa popularność marki, tym większe prawdopodobieństwo zainteresowania ze strony cyberprzestępców. Nasz Klient, podobnie jak inni konkurenci z branży, mógł się o tym przekonać na powtarzanym zazwyczaj schemacie, tj. wysyłanych przez oszustów wiadomościach SMS z informacją o zadłużeniu za energię elektryczną na niewielką kwotę, którą należy uiścić, aby zapobiec odcięciu prądu.

Rozwiązanie

Zastosowanie Anti-Phishingu pozwoliło na permanentną kontrolę cyberprzestrzeni pod kątem potencjalnych zagrożeń, które mogą narazić użytkowników na wyłudzenie poufnych danych, a firmę na utratę zaufania klientów. Udany atak phishing przekłada się bowiem na pogorszenie wizerunku firmy, której brand został użyty.

Na efekty wdrożenia Anti-Phishingu nie musieliśmy długo czekać - mówi specjalista ds. monitoringu bezpieczeństwa - Cyberprzestępcy kolejny raz próbowali posłużyć się metodą, która dotychczas się sprawdzała. Tym razem nasz SOC uniemożliwił przeprowadzenie ataku, blokując przygotowaną już stronę phishingową wykorzystującą naszą markę. Rozwiązanie PREBYTES pozwoliło zidentyfikować zagrożenie, o czym zostaliśmy niezwłocznie powiadomieni i mogliśmy szybko przeciwdziałać.

Dzięki Anti-Phishing możliwe było zapobieżenie planowanemu atakowi i jego konsekwencjom.

W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwo posiada własny zespół ds. bezpieczeństwa, który przeprowadził udaną mitygację ataku, jednakże to zadanie może również zostać zlecone ekspertom PREBYTES.

Zastosowanie w innych branżach: