PREBYTES usługa - CTI Feed

Cyber Threat Intelligence Feed

Case study

Liczba cyberprzestępstw w branży telekomunikacyjnej rośnie lawinowo. W wyniku ataków hakerskich dochodzi do paraliżu sieci komórkowych bądź wycieku danych personalnych, co może mieć poważne konsekwencje w kontekście RODO. Poznaj historię jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych w Polsce, która w celu ochrony przed działaniem cyberprzestępców korzysta z naszego narzędzia - CTI Feed.

Wyzwanie

Zabezpieczenie danych krytycznych (administracyjnych, danych osobowych klientów) oraz infrastruktury telekomunikacyjnej jest bardzo ważne. Nasz Klient dysponujący nowoczesnymi technologiami IT potrzebował wszechstronnego narzędzia, które dostarczy rzetelne i aktualne informacje o cyberzagrożeniach, jednocześnie umożliwiając neutralizowanie ataków hakerskich wycelowanych w jego branżę.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb i wymagań nasi specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa uznali, że CTI Feed będzie najlepszym rozwiązaniem dla tej organizacji. Wdrożenie CTI Feed zapewniło efektywną ochronę działalności, jej najważniejszych zasobów oraz poufnych informacji w sferze bezpieczeństwa teleinformatycznego. W efekcie zmniejszyła się liczba ataków APT wymierzonych w organizację. Co więcej, uruchomienie bazy danych CTI Feed nie wymagało ingerencji w oprogramowanie firmy. Nasz Klient otrzymał szybki dostęp w jednym miejscu do wiarygodnych i kompletnych informacji, co pomogło mu podejmować trafne decyzje w kwestii ochrony infrastruktury oraz sieci.

Zastosowanie w innych branżach