PREBYTES usługa - Website Protection

Website Protection

Case study

Na proces budowania pozytywnych doświadczeń klienta składa się wiele czynników. Dowiedz się, co zyskał jeden zwiększych e-commerców z elektroniką, w którym wdrożone zostało rozwiązanie Website Protection.

Wyzwanie

Przy ogromnej konkurencji w sieci, a jednocześnie rosnącej świadomości konsumentów na temat potencjalnych zagrożeń w cyberprzestrzeni, jednym z kluczowych elementów wpływających na wzrost konkurencyjności, rozwój i osiągnięcie sukcesu firmy jest budowanie wizerunku wiarygodnego sprzedawcy i umacnianie zaufania klientów.

U nas bezpieczeństwo nie jest pustym sloganem - mówi dyrektor rozwoju biznesu, odpowiedzialny za wdrażanie inicjatyw w e-commerce - Dbamy o naszych klientów, zapewniając prawidłową ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo transakcji. Poszukujemy nowych rozwiązań, które jeszcze w większym stopniu pozwolą nam realizować przyjętą politykę. Im większa gwarancja bezpieczeństwa, tym większa przewaga konkurencyjna.

Bezpieczeństwo zakupów online to tylko jeden z elementów kreowania doświadczeń klientów. Wpływa na nie całość wrażeń związanych z marką, a są to też odczucia użytkowników strony, jej funkcjonalność i niezakłócona dostępność.

Rozwiązanie

Wdrożenie permanentnego skanowania witryny pod kątem dostępności i bezpieczeństwa pozwoliło administratorom na bieżąco kontrolować, czy strona działa bez problemów. Przykładowo po wprowadzeniu zmian we wtyczkach osoby zarządzające stroną natychmiast otrzymały powiadomienie o wystąpieniu błędu i dzięki temu możliwe było niezwłoczne podjęcie działań naprawczych, nim na problemy natrafili klienci sklepu. Dzięki temu udało się zapobiec odniesieniu przez nich niekorzystnego wrażenia. Kompleksowe podejście do customer experience pozwoliło firmie uzyskać wzrost pozytywnych ocen klientów o 12%, a ponadto było jednym z czynników zwiększenia ruchu na stronie.

Dzięki Website Protection i innym rozwiązaniom firma krok po kroku buduje przewagę konkurencyjną swojego sklepu. Bowiem w e-commerce technologia to jeden z ważniejszych czynników konkurencyjności.

Zastosowanie w innych branżach: