Security Assistant For Mobile

Polityka prywatności

1. Definicje

PREBYTES -  autor i właściciel oprogramowania Security Assistant For Mobile, dalej PREBYTES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Leżajsku, adres siedziby: ul. Sandomierska  6, 37-300 Leżajsk, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000731964, o numerze NIP: 8161706689, REGON: 380233646.

Program - oprogramowanie Security Assistant For Mobile.

Urządzenie - mobilne urządzenie elektroniczne (np. telefon, tablet) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.

Użytkownik - korzystający z Programu, osoba prawna lub fizyczna, która pobrała z Google Play Store, Huawei AppGallery, AppStore lub innej strony, lub zainstalowała Program w Urządzeniu.


2. Przetwarzanie danych osobowych

Program NIE ZBIERA, NIE PRZETWARZA, ANI NIE PRZESYŁA żadnych imion, nazwisk, adresów, danych kontaktowych, zdjęć, ani żadnych danych osobowych w innej postaci.

Poprawne działanie Programu jest uzależnione od możliwości pobierania danych przez Internet z serwerów PREBYTES. Podczas pobierania danych z serwerów PREBYTES (np. sygnatur detekcji złośliwego oprogramowania), wysyłane są informacje o identyfikatorze urządzenia, producencie, wynikach ostatniego skanowania, dane techniczne urządzenia oraz opcjonalne dane udostępnione w ochronie Cloud. Dane są zbierane tylko dla wewnętrznych potrzeb PREBYTES w celu doskonalenia produktów i ulepszaniu działania Programu.

3. Przetwarzanie informacji o urządzaniu

Zakres przetwarzanych informacji o Urządzeniu przez Program to: wersja i ustawienia systemu operacyjnego, dane dotyczące specyfikacji technicznej urządzenia, informacje o zainstalowanych aplikacjach w systemie urządzenia, informacji o kondycji baterii i stanie sensorów urządzenia, zanonimizowanych skrótów nazw plików oraz zanonimizowanych skrótów zawartości plików. Użytkownik udziela PREBYTES wszelkich praw do danych przesłanych przez Program, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do nieograniczonego w czasie ich przechowywania, modyfikowania, tworzenia innych informacji, programów i usług na ich podstawie.

Przetwarzanie informacji o urządzeniu lub z urządzenia przez PREBYTES jest niezbędne do prawidłowego działania Programu oraz do realizacji Umowy Licencyjnej Programu z Użytkownikiem końcowym.

4. Bezpieczeństwo przetwarzanych informacji

Autor stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Program komunikuje się szyfrowanym połączeniem z API służącym do wymiany informacji; pobieranie sygnatur malware, przesyłania informacji o urządzeniu lub z urządzenia w celu zapewnienia aktualności bazy danych oraz zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa urządzenia przed zagrożeniami złośliwego oprogramowania.

5. Zgody i zezwolenia

Program samoczynnie nie ingeruje w zmianę ustawień urządzenia.

Użytkownik dobrowolnie zarządza zgodami, uprawnieniami oraz zezwoleniami na swoim urządzeniu.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności, to powinien niezwłocznie odinstalować Program.

6. Zmiany

PREBYTES zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności i jej podania do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej.

7. Kontakt

W przypadku pytań odnośnie niniejszej polityki prosimy o kontakt.

PREBYTES sp. z o.o. sp. k.
Sandomierska 6, 37-300 Leżajsk, Polska
hello ( a t ) prebytes.com
https://www.prebytes.com/pl/firma/kontakt