Szkolenia z cyberbezpieczeństwa, które pozwalają zwiększyć świadomość na temat zagrożeń z jakimi można mieć styczność w cyfrowym świecie.
Szkolenia skierowane są do pracowników każdej branży, którzy w codziennej pracy wykorzystują zasoby internetu, systemy informatyczne lub przetwarzają dane osobowe.

Zapytaj o ofertę szkoleń wypełniając formularz.

Aspekt prawny

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji obowiązków prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa nałożonych przez ustawodawcę na wszelkie instytucje (Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Rozporządzenie o Ochronie Danych, Krajowe Ramy Interoperacyjności  Osobowych).

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

Oferowane przez nas szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa mają na celu zaprezentowanie w prosty i zrozumiały sposób różnorodnych technik, których obecnie używają cyberprzestępcy by wykraść poufne dane czy uzyskać dostęp do konta bankowego. Podczas szkolenia dowiesz się jakie konsekwencje dla organizacji i pracowników niesie skuteczny atak hakera. Program szkoleniowy z cyberbezpieczeństwa dopasowany jest do umiejętności, poziomu dostępu i grupy docelowej. Omawiane w trakcie szkolenia scenariusze ataków bazują na autentycznych zdarzeniach, z którymi mieli do czynienia eksperci cyberbezpieczeństwa PREBYTES SIRT. Cyberataki powodują znaczne straty finansowe oraz reputacyjne dla organizacji. Zdobyta podczas naszego szkolenia wiedza pozwoli uniknąć dotkliwych zdarzeń jakimi mogą być: zaszyfrowanie plików, udostępnienie poufnych informacji, a także nieumyślne nadanie dostępu do urządzenia.
Ataki phishing
Bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Bezpieczeństwo mediów społecznościowych
Bezpieczeństwo telefonów

Zwiększenie świadomości pracowników z zakresu istniejących cyberzagrożeń oraz sposobu ich rozpoznawania pomoże im przeciwdziałać i podejmować stosowne działania zapobiegawcze. Wyszkolony pracownik w zakresie samo-ochrony przed cyberzagrożeniami stanowi jedną z najlepszych inwestycji w cyberobronę organizacji. Nieodłącznym elementem odpornego na zagrożenia funkcjonowania każdej organizacji jest wiedza pracowników, która w połączeniu z innowacyjnymi systemami stanowi podstawę bezpiecznego wykorzystywania zasobów internetu.

Korzyści dla organizacji i pracowników

  • Skuteczna realizacja obowiązków prawnych z obszaru cyberbezpieczeństwa nałożonych na instytucje.
  • Edukacja pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zapobieganie potencjalnym incydentom bezpieczeństwa w miejscu pracy, minimalizacja strat finansowych, utraty poufnych danych oraz reputacji marki.
  • Identyfikowanie oraz zgłaszanie zagrożeń przez pracowników.
  • Oszacowanie poziomu wiedzy pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zminimalizowanie ryzyka utraty ciągłości operacyjnej organizacji.
  • Poznanie najczęstszych wektorów ataku cyberprzestępców.
  • Zwiększenie świadomości cyberzagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym.
  • Praktyczna wiedza jak zabezpieczyć się przed cyberzagrożeniami oraz jak na nie reagować.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma imienny certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa a także PREBYTES BEST PRACTICE - kilka najważniejszych wskazówek odnośnie tego jak zabezpieczyć się przed cyberzagrożeniami.